Personvernpolicy

LAVA ART AS verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og LAVA ART AS legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan LAVA ART AS samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor LAVA ART AS og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte LAVA ART AS. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via LAVA ART AS’ hjemmeside Lavaart.no («Lavaart.no»). I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på Lavvaart.no.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

LAVA ART AS org.nr. 917148996 («LAVA ART AS») med adresse C/o Aktuelt Regnskap AS Baseveien 15, 6531 Averøy, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler LAVA ART AS?

Personopplysninger som du avgir til LAVA ART AS: Du kan komme til å gi LAVA ART AS informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i noen av LAVA ART AS’ butikker, ved besøk eller kjøp på Lavvaart.no eller ved henvendelser til LAVA ART AS Kundeservice.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.

Personopplysninger som LAVA ART AS samler om deg: Når du anvender LAVA ART AS’ tjenester slik som ved kjøp i noen av LAVA ART AS’ butikker, ved kjøp eller besøk på Lavvaart.no eller når du kontakter LAVA ART AS Kundeservice.

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på Lavvaart.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra LAVA ART AS åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde, medlem og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til LAVA ART AS Kundeservice;
 • Informasjon om din bruk av LAVA ART AS’ tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Personopplysninger som LAVA ART AS innsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller bruker LAVA ART AS informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi LAVA ART AS informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at LAVA ART AS skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger

LAVA ART AS behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra LAVA ART AS;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring i samsvar med medlemsvilkårene for LAVA ART AS Club;
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg i samsvar med medlemsvilkårene for LAVA ART AS Club; samt
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle LAVA ART AS

LAVA ART AS behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

LAVA ART AS behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • For å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
 • Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
 • For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

LAVA ART AS eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at LAVA ART AS skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for LAVA ART AS.

Videre behandler LAVA ART AS dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere medlemsregisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og benyttes av rett person.

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til LAVA ART AS, har LAVA ART AS ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle LAVA ART AS forpliktelser overfor deg.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

LAVA ART AS kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte der personopplysningene overføres eller deles med tredjepart.

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling. 

For å kunne håndtere LAVA ART AS og personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til Kunder i LAVA ART AS.

Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon.

LAVA ART AS benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.

Samarbeidspartnere som håndterer betaling.

For å håndtere betalinger som foretas av LAVA ART AS’ kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg.

Ved avhending.

LAVA ART AS kan komme til å dele din informasjon med tredjeparter:

 • For det tilfellet at LAVA ART AS selger eller kjøper virksomhet eller tilgang, kan LAVA ART AS komme til å utlevere dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike virksomhet eller tilgang; samt
 • Dersom LAVA ART AS eller en vesentlig del av LAVA ART AS virksomhet erverves av en tredjepart, kan dine personopplysninger komme til å bli delt.

Hva LAVA ART AS ikke kommer til å gjøre med dine personopplysninger: LAVA ART AS kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.

Hvor behandler LAVA ART AS dine personopplysninger?

LAVA ART AS og LAVA ART AS’ leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes.

Hvor lenge behandler LAVA ART AS dine personopplysninger?

LAVA ART AS behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når LAVA ART AS behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler LAVA ART AS data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller LAVA ART AS behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har LAVA ART AS rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. LAVA ART AS kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil LAVA ART AS behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til LAVA ART AS om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice på support@lavaart.no

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad LAVA ART AS har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

Hvordan beskytter LAVA ART AS dine personopplysninger?

LAVA ART AS tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som LAVA ART AS behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger LAVA ART AS behandler, og til hvilke formål LAVA ART AS vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.

Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot LAVA ART AS’ behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at LAVA ART AS må ta vare på disse personopplysningene. For at LAVA ART AS skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må LAVA ART AS dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.

Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til LAVA ART AS i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som LAVA ART AS foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder LAVA ART AS seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. LAVA ART AS’ kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.

Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende LAVA ART AS’ behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.

LAVA ART AS’ bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker

LAVA ART AS benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker («cookies») for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av LAVA ART AS’ tjenester. LAVA ART AS benytter cookies på Lavvaart.no og i LAVA ART AS’ tjenester. Her vil vi forklare hvordan LAVA ART AS bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.

Hva er cookies/informasjonskapsler?

Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. LAVA ART AS benytter seg av forskjellige cookies:

 • Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
 • Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
 • Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
 • Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside. Hos LAVA ART AS benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.

Bruk av Google Analytics

Som ledd i LAVA ART AS’ markedsføring analyserer LAVA ART AS opplysninger knyttet til din bruk av Lavvaart.no, din aktivitet på LAVA ART AS’ sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle LAVA ART AS produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av Lavvaart.no for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

Hvorfor benytter LAVA ART AS cookies?

De cookies som LAVA ART AS benytter, forbedrer normalt de tjenester som LAVA ART AS tilbyr deg. Noen av LAVA ART AS’ tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. LAVA ART AS benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av LAVA ART AS’ tjenester. LAVA ART AS benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. LAVA ART AS benytter også cookies som gjør det mulig for LAVA ART AS å stile relevant markedsføring til deg.

Mulighet til å styre bruken av cookies

Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.

Endringer i personvernsbestemmelsene

LAVA ART AS forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på Lava Art AS.se en måned før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.Lavvaart.no/personvernspolicy.

LAVA ART AS’ kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål vedrørende LAVA ART AS’ håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til LAVA ART AS’ håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med LAVA ART AS på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som kunde når som helst avregistrere deg ved å kontakte kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som LAVA ART AS har benyttet i kommunikasjonen med deg.

Adresse:
Kundeservice
LAVA ART AS
C/o Aktuelt Regnskap AS

Baseveien 15,
6531 Averøy

E-post: support@Lavvaart.no